Linea-LAM - hitelvonal forgó eszköz finanszírozására

 

    LINEA-LAM hitelt azok a kis- és középvállalatok, egyéni és családi vállalkozók kaphatnak, amelyek folyó kiadásaik fedezésére kívánnak kölcsönhöz folyamodni hitelvonal formájában, azaz a hitel futamideje alatt többször lehív­ható - revolving/rullirozó tipusú hitelt szeretnének.

Mire igényelhető a LINEA-LAM hitel?

    Tipikusan forgóeszköz finanszírozásra kialakított hitelkonstrukció, például készletek vásárlására vagy beszállítói számlák kifizetésére használható.

LINEA-LAM hitelt az a vállalkozó vagy vállalkozás kaphat, amely:

 • legalább egy éve működik;
 • nincsenek elmaradt vagy átütemezett tartozásai (állami adósságok, bankhitelek stb.);
 • esetleges korábbi hiteleit a megszabott ütemterv szerint törlesztette;
 • bemutatja a hitel törlesztésének idejére a költségvetési tervet, mellyel a tevékenység rentabilitását illetve a hitel biztos törlesztését bizonyítja;
 • képes jogi szempontból érvényes garanciákat nyújtani;
 • az elbíráláskor legalább 25 pontot elér.

A szükséges dokumentációnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

 • hiteligénylő űrlap (innen letölthető);
 • az aktuális évre vonatkozó költségvetési terv,
 • az utolsó pénzügyi mérleg és az utolsó havi nyersmérleg, amennyiben kereskedelmi társaságként folytatja tevékenységét vagy
 • az utolsó évi adóbevallás, és az adott évi megvalósított jövedelem-költség kimutatás, amennyiben egyéni vagy családi vállalkozásként fejti ki tevékenységét;
 • telekkönyvi kivonat a jelzálogra javasolt ingatlanról illetve más tulajdonlást igazoló okirat a javasolt ingóságok esetében;
 • cégbejegyzési igazolvány ( certificat de inregistrare) és cégnyilvántartási igazolás (certificat constatator);
 • a vállalkozás vezetőségének döntése a hitelfelvétel jóváhagyásáról (tartalmaznia kell az összeget, a célt, a garanciákat, a meghatalmazott személyek nevét);
 • tulajdonosok, részvényesek, illetve kezesek személyi igazolványainak másolata.

Letölthető dokumentum

Hiteligénylési űrlap

 

Hitelinfó

Maximálisan igényelhető összeg:
     20.000 eurónak megfelelő lej.

Futamidő:
    12 Hónap ez idő­szak alatt csu­pán kamat­fi­ze­tési köte­le­zett­sége van a hitel­fel­vevő­nek, a fel­vett hitel érté­ké­nek megfelelően.

Törlesztés:

     A futamidő lejárta után az ügyfél a követ­kező opciók közül választhat:

 • újabb 12 hónap­pal meg­hossza­bítja a szerződést
 • tör­leszti egy összeg­ben az aktu­á­lis hitelegyenleget
 • maxi­mum 12 hónapra ter­jedő tör­lesz­tési ter­vet igényel.

Éves kamat:
     Több tényezőtől függ, további részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Garanciális feltételek
     A LAM Mikrohitel Rt. által elfogadott garanciák

 • 10.000 Eur alatti hitelek esetében akár, kizárólag zálog jog is elfogadható ingóságokra
 • 10.000 Eur fölötti hitelek esetében kötelező az ingatlan garancia, hivatalos felértékelés, értékbecslés nélkül.

     A Kis- és Középvállalkozók Hitelgaranci Alapja- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii- saját kérésre kiegészítheti a vállalkozó által ajánlott garanciákat.

Törlesztés:
     Havonta, de a törlesztési terv elkészítésénel figyelembe vehető a vállalkozás jövedelem teremtő képességének szezonalitása. 

További költségek:

 • A hitelkérés elbírálásának díja 100 RON
 • Kezelési illeték: a hitelösszeg 1,00%-a (a hitel odaítélésekor fizetendő)

Jó tudni!

     Semmilyen más jellegű rejtett költség nem terheli a hitelfelvevőt és az előtörlesztés is teljesen költségmentes.