Ki is az a LAM Mikrohitel Rt?

   A LAM Mikrohitel Rt – A Román Nemzeti Bank jóváhagyásával (hivatalos megnevezése Societatea de Finanțare Rurală LAM IFN SA) működő nem-banki intézmény - a LAM Alapítványból nőtte ki magát az idők folyamán. A LAM Alapítvány 1992 óta működik és célja - egy regionális fejlesztési program keretében - a mezőgazdaság fejlesztése, valamint egy hosszú távú fejlesztésre alkalmas magánvállalkozói szféra kialakulásának elősegítése. A romániai rendszerváltást követő években az alapítvány tevékenysége egyaránt felölelte a szakmai képzések és továbbképzések, szaktanácsadás, valamint a hitelnyújtás körét - ez a három tevékenységi terület elválaszthatatlan volt egymástól.

   Az alapítvány tevékenysége az elmúlt 22 esztendőben, több fejlődési stádiumon ment keresztül.

    1992-ben és 1993–ban az alapítvány tevékenysége csupán néhány használt mezőgazdasági gép és vetőmagburgonya behozatalára korlátozódott. Ebben az időszakban az alapítvány pénzügyi forrásait kizárólag csak a Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete (HEKS) biztosította. Az Alapítvány fő tevékenysége a mezőgazdászok szakmai továbbképzése, úgy elméleti mint gyakorlati síkon, svájci parktikumok szervezésén keresztül.

     1996–ban a Svájci Állam (DEZA) is társa lett a HEKS-nek, ami a LAM Alapítvány anyagi támogatását jelentette, így a rendelkezésre álló tőke megsokszorozódott, ezáltal a támogatás sokkal több háromszéki gazdát érinthetett. Ebben az időszakban az alapítvány többnyire új vállalkozások létrehozását finanszírozta, amelynek elsősorban az állami monopólium megtörése volt a cél. Ekkor alakultak a sajtgyárak, húsfeldolgozók, malmok, pékségek, ugyanakkor nagyon sok mezőgazdasági gép vásárlására is nyújtott kamatmentes hitelt az alapítvány.

     1998-ban az alapítvány tevékenységében stratégia váltás következett be, amelynek egyik célja az önfinanszírozás megvalósítása volt ez pedig a kamatlábak bevezetését eredményezte. A start-up típusú hitelek helyét lassan átvették a vállalkozásfejlesztésre folyosított hitelek és az alapítvány hiteltevékenységét kiterjesztette Hargita megye területére is.

 1999–ben egy önálló pénzügyi intézményrendszer megteremtésére tettünk egy próbálkozást, amit sajnos meghiúsított a román kormány. Erre a célra létrehozott két hitelszövetkezetünket 2000-ben fel kellett számolnunk, mert további működtetésük az új törvényi előírások értelmében lehetetlenné vált. Így a hitelezési tevékenység ismét visszakerült alapítványi keretek közé.

      Ez által az adományozások időszakának végéhez érkeztünk, amikor az alapítvány hitelezési tevékenységének fejlődéséhez újabb forrásokra volt szükség. Ezt már csak refinanszírozási hitelekből lehetett megvalósítani, amit először a HEKS-től, majd lassan más nemzetközi pénzügyi intézetektől igényeltük. Ekkor már egyértelmű volt számunkra, hogy hosszú távon ezt a tevékenységet csak szakszerűen, egy erre alkalmas intézményi és jogi háttérrel lehet folytatni.

   A sokat várt 2005-ben megjelent 240-es számú törvény, amely a mikrohitelezési társaságok tevékenységét  szabályozta, teljesen új helyzet elé állított bennünket, aminek következtében a LAM Alapítvány 2005 decemberében 205.900 EUR-os alaptőkével létrehozta a LAM Mikrohitel Rt-t és a hiteltevékenységet áthelyezte ennek az intézménynek a hatáskörébe. Induláskor a részvénytársaság 2.377.454 EUR-os portfoliót vett át az alapítványtól, 543 aktív ügyféllel, 3 munkaponttal, 6 alkalmazottal és 9.549.879 RON mérlegfő-összeggel.

       Ha mindezeket a számokat 2016-os év végen is elemezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a részvénytársaság az év végén több mint 7,80 millió eurós hitelportfolióval, 1040 aktív hitellel, a központi irodán kívül még 9 munkaponttal, 21 alkalmazottal, több mint 35,24 millió lej mérlegfő-összeggel és nem utolsó sorban több mint 1.87 millió euró értékű saját tőkével rendelkezik. Minden fejezetnél 100% vagy annál nagyobb mértékű növekedést valósítottunk meg, ami a részvénytársaság 11 éves munkájánk az eredményét tükrözi.